Kerken

Naast de nieuwbouw van de Regenboogkerk in Rokkeveen en de Oosterkerk in Oosterheem (beide in Zoetermeer), hebben wij voor meerdere kerken in de regio uitgevoerd. 
Dit betrof o.a. dak- en gevelwerk, maar ook renovatie en onderhoud binnen in de kerk.

Zo mochten wij, nadat wij in 1997 de Regenboogkerk hebben gebouwd bij winkelcentrum Rokkeveen, deze kerk in 2003 uitbreiden met twee vleugels. 
Leuke anekdote: tijdens de bouw in 1997 werd bij een klus in de meterkast een verkeerde schakelaar geraakt.
Hierdoor bleven de klokken maar liefst driekwartier luiden, voordat ze afgezet konden worden! 

En in 2019 hebben wij de Oude Kerk aan de Dorpsstraat uitgebreid. Waar dikwijls wordt gekozen om een kerk te sluiten door terugloop in bezoekers,
is hier juist aangebouwd om ruimte te bieden aan zowel kerkelijke als andere activiteiten zoals vergaderingen, ontvangsten en concerten. 
Tijdens de Coronapandemie hebben wij deze ruimte gehuurd om alle medewerkers (opnieuw) te scholen in VCA (Veiligheids Certificaat Aannemer).