Nieuwbouw Oosterkerk

Maar liefst 14 jaar gingen eraan vooraf tot de Protestantse Gemeente Zoetermeer in 2010 het besluit neemt dat de Oosterkerk in Oosterheem gebouwd mag worden.   

De maanden die volgen staan in het teken van tekenen, voorbereiden en vele overleggen met de betrokken partijen. In januari 2012 wordt onder grote belangstelling
de eerste paal geslagen. En in het voorjaar van 2014 is de fraaie, hoogwaardige kerk een feit. Tijdens en ook na de de bouw waren er altijd de nodige vrijwilligers die de
handen uit de mouwen willen steken voor hun kerk. Een van onze medewerkers herinnert zich dan ook goed dat er een vrijwilliger, met de respectabele leeftijd van 80 jaar en op krukken,
toch wilde komen helpen bij het leggen van de slangen van de vloerverwarming. 

De Oosterkerk is een ontmoetingsplek geworden waar de kerkgemeenschap en wij trots op zijn.